Godkänd kontrollansvarig

Nivå K

Nybyggnation, renovering, tillbyggnad, markarbete och all bygglovskrävande projekt

Med hundratals privata och kommersiella företag som förlitar sig på House engineering AB för att kontrollera sin konstruktion, är kunskap ett måste. Kunder använder vårt företag för att säkra sina byggprocesser så att de kan slutföra i tid. Vi validerar alla våra kunder och förser dem med en pool av högkvalitativa experter som de med säkerhet kan samarbeta med. Vi har en rad olika kontakter i byggbranschen, så du kan välja den som bäst passar ditt byggandes behov.

Husteknik AB är ett företag som kan tillhandahålla ett alternativ till att få byggregleringsgodkännande från en lokal myndighet och godkända sakkunniga, besiktningsmän, tillgänglighet, brand, ljud och mm är de godkända, oberoende övervakade och reglerade av enligt Bostadsverket och PBL till utföra byggnadskontrollarbeten i Sverige.

Godkända besiktningsmän registrerade hos Kiwa är behöriga att utföra byggnadsbesiktning enligt Bostadsverket och PBL regler.

EKTA HONUNG

hos bin för miljö

079 303 25 67

Partille Kåhög

A title

Image Box text

A title

Image Box text