Bygglov

När du bygga eller förändra ditt hus, Här hittar du information om bygglov, bygglovsansökan, bygglovhandlingar, bygglovsprocessen, senaste nytt om bygglov hittar hos oss för hella Västra Götaland.

I denna webbsida behandlas Göteborgs stadsbyggnadsnämnd som ett exempel.

Här finns länkar till alla andra Västra Götalandskommuner

Foto från google map

Bygglovsansökan

Bygglovhandlingar

Bygglovsprocessen

Senaste nytt om bygglov

 

Behöver du bygglov?

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

Nya takterrasser ska vara väl utformade och anpassade efter byggnadens förutsättningar och arkitektur. Olika lösningar passar sig beroende på husets byggnadsstil, vilket kulturhistoriskt värde byggnaden har för området, med mera.

Ibland är det på grund av huset eller dess omgivning inte lämpligt att bygga takterrass. Tak där takterrassen skulle bli väl synlig i stadsbilden och byggnader med höga kulturhistoriska värden, är ofta exempel på mindre lämpliga platser för takterrasser. Stadsbyggnadsförvaltningen gör en bedömning i varje enskilt fall.

Kommuner i Västra Götalands län:

Antal kommuner i Västra Götaland: 49 st.

Här hittar du all bygglovsenheten 

Klicka på …

Denna sida är en kopia från Göteborgs kommuns hemsida

När du ansöker om bygglov ska du lämna in ett förslag på ett godkänd certifierad

kontrollansvarig 

Ring 079 303 25 67