Bygglovsansökan

Ansök om bygglov och andra byggärenden

Den här sidan hjälper dig att ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens samt göra en anmälan om byggåtgärder som kräver startbesked. Du kan välja att ansöka digitalt eller med pappersblankett

Numera går ansökningar snabbast och enklast med digitala.


Om din ansökan är komplett får du ditt beslut snabbare. Det är därför viktigt att du förbereder ansökan väl innan du skickar in den. Använd gärna våra checklistor och exempelritningar för byggärenden. 

Din ansökan behandlas också snabbare om du använder kommunens e-tjänst.

Ska du ha tekniskt samråd eller slutsamråd? Skicka in handlingar senast en vecka före ditt bokade samråd, så hjälper du oss att behandla ditt ärende snabbare.

Förbered ansökan

Innan du ansöker

När du är redo att ansöka behöver du

 • giltig e-legitimation för att ansöka digitalt.
 • veta din fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.
 • fackmässigt utförda ritningar i digital form, gärna i PDF. Filerna får inte överstiga 15 MB/fil. Större filer kan göra att din ansökan inte registreras. Går det inte att komprimera filerna kan du ansöka digitalt och sedan skicka in ritningarna med posten.
 • observera att du måste bifoga varje enskild ritning i en separat PDF.
 • fakturaadress samt fakturamottagare, om vi ska fakturera någon annan än den som söker lov.
 • om du har skyddad identitet eller ska söka bygglov för en fastighet som berörs av byggnadssekretess måste du ansöka via vår pappersblankett.

Filmer som visar de olika stegen inför anmälan/ansökan

Olika steg för anmälan av åtgärder som inte kräver bygglov

Olika steg inför ansökan om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked

Avgifter

Vi tar betalt för alla beslut, även avslag och avvisade ansökningar. Vi tar inte betalt om du återtar din ansökan i ett tidigt skede innan beslut. Din ansökan kan avvisas, om vi inte har fått in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid.

Kommunen har rätt att ta ut en planavgift i samband med beslut om lov, om fastigheten omfattas av en detaljplan som antagits 1987 och senare. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice för mer information om planavgifter. Du kan även läsa om planavgifter i stadsbyggnadsnämndens taxa. 

Fakturering

Var noga med vem som är mottagare av fakturan. Om fakturauppgifterna stämmer, kan vi hantera ditt ärende snabbare:

 • Söker du som privatperson kommer vi att skicka fakturan till din hemadress.
 • Söker du som ombud, ska en annan fakturamottagare anges i ansökan.

Om du signerar med personlig e-legitimation blir du som sökanden i ärendet automatiskt betalningsansvarig, om inget annat anges. Det innebär att fakturan kommer att ställas till dig personligen, även om du i ansökan inte skriver in fakturauppgifter samt anger att du är ombud.

Ansökdigitalt

Här kan du göra en ny ansökan som startar ett nytt ärende. När du startar din digitala ansökan länkas du till en sida utanför goteborg.se, till e-tjänsten Minutbygg. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett. 

Starta e-tjänsten och ansök om bygglov 

Ansök med blankett

Pappersblankett — ansökan byggärenden

Ansökan byggärenden

Checklista för ansökan med blankett

 • Din ansökningsblankett behöver vara ifylld och underskriven.
 • Ritningarna behöver vara fackmässigt utformade och alla handlingar i ansökan ska märkas med aktuell fastighetsbeteckning.
 • Handlingarna lämnas in i ett exemplar.

Format på ritningar?

 • A3 (29,7 cm x 42,0 cm)
 • A4 (21,0 cm x 29,7 cm).
 • Vid större projekt ska en omgång vara i; A1 (59,4 cm x 84,1 cm), vikta till A4, samt en omgång i A3.

Skicka eller lämna dina handlingar på plats  

Postadress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Box 2554, 40317 Göteborg.

Besöksadress: Köpmansgatan 20. Här kan du lämna in dina handlingar hos vår kundservice på entréplan. Är kundservice stängd hittar du en brevlåda utanför kundservice dörr där du kan lämna dina handlingar. När hela huset är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.

Denna sida är en kopia från Göteborgs kommuns hemsida

När du ansöker om bygglov ska du lämna in ett förslag på ett godkänd certifierad

kontrollansvarig 

Ring 079 303 25 67