Användarvillkor

Godkännande av villkor

För att garantera en säker miljö för dig när du besöker www.husplan.se  som en gäst eller inköpare, har vi etablerat vårt användaravtal. Den förklarar vad dina och våra rättigheter och vad du förvänta dig av oss och vad vi förväntar oss av dig. Som www.husplan.se  besökare på alla område i våra webbplatser, samtycker du till att vara juridiskt bunden och att följa de villkor som anges nedan. Samt Genom att köpa och använda de produkter och tjänster från www.husplan.se , godkänner du följande villkor:

1        Acceptant av användarvillkor

www.husplan.se  tillhandahålls kostnadsfritt till dig enligt detta användaravtal. För vissa tjänster, såsom besöka teknisk information sidan eller premium-tjänster, behöver du registrera dig. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte komma in eller registrera hos www.husplan.se . Granska dessa villkor regelbundet för att avgöra om en förändring har skett. Om du inte godkänner alla ändringar som görs i användaravtalet, vänligen avsluta ditt förhållande med www.husplan.se omedelbart genom att avbryta din användning av webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner alla ändringar i användaravtalet.

www.husplan.se  kommer att vara tillgängligt till alla som intresserar av hus plan eller husbyggnad teknisk information. Vi kan inte förbjuda minderåriga från att besöka www.husplan.se . Vi måste förlita på föräldrar, vårdnadshavare, och de som är ansvariga för tillsynen barn under 18 år för att avgöra vilka material som är lämpliga för dessa barn att se och/eller köpa.

 

 

2        Copyright (upphovsrätt i Sverige)

Alla planritningar, renderingar, bilder och annat publicerat material på denna webbplats tillhör sina respektive upphovsrättsinnehavare. www.husplan.se är ett förlag, samarbetar och marknadsför de finaste planerna från mer än 500 betrodda house designers och arkitekter från hela välden. De anslutna designers och arkitekter till www.husplan.se har upphovsrätts i sina egna verk och behåller alla rättigheter och skyldigheter för deras verk per Sveriges och internationell lagstiftning.

När du köper en pre-studie hus plan, tänk på att följande gäller för ditt inköp vad det gäller upphovsrätten:

·        Köpa en uppsättning ritningar eller konstruktionsritningar överlåter ingen äganderätt av planen till köparen. Istället har köparen en begränsad licens att använda det husets planer att bygga ett enda hus.

·        De ritningar eller konstruktionsritningar får inte lånas ut eller säljas av köparen.

·        Återge ritningar, planer eller renderingar i någon form utan tillstånd från skaparen eller www.husplan.se är i överträdelse med Sveriges upphovslag.

Ritningar är mer än bitar av papper. De återspeglar oräkneliga timmar av kreativt tänkande, utarbetande och revidering av ritningar och sedan färdigställa av uppsättningen av hus plan ritningar. Som ett resultat är hus planer är intellektuell egendom och skyddas av Sveriges upphovsrättslagar. Läs följande information för att förstå dina rättigheter och Skaparens rättigheter för formgivningen. Vi i www.husplan.se företräder alla våra Arkitekter, designers, skaparens och ingenjörens rättigheter i alla sammanhang.

Vi tillhandahåller denna information till dig för att hjälpa dig att göra ett mer klokt beslut om ditt hus plan inköp. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

 

 

Upphovsrätt

Alla planritningar, renderingar och annat publicerat material på denna webbplats tillhör sina respektive upphovsrättsinnehavare. www.husplan.se är ett förlag som marknadsför ett samarbete av de finaste planerna från mer än 500 betrodda hem designers och arkitekter från hela värden. Dessa anslutna hus designers och arkitekter har get www.husplsnse upphovsrätten av sina egna verk och www.husplan.se behåller alla rättigheter och skyldigheter för deras verk.

 

Licens för användning

När du köper en uppsättning av byggplaner genom www.husplan.se köper du en licens för att bygga ett enda hus. Flera användningsområden är inte tillåtna. All kopiering, återanvändning, försäljning eller publicering, helt eller delvis utanför licens att bygga ett enda hus är föremål för intrång i upphovsrättens lagar och eventuella tvister om skadestånd.

 

SAMMANFATTNINGSVIS:

 1. Hus planer är immaterialrättsligt skyddat enligt Sveriges lag och kränkningar är utsatt för allvarliga ekonomiska påföljder.
 2. Det är mot Sveriges lag att antingen kopiera eller modifiera en konstruktion som visas på denna webbplats utan att köpa en lämplig licens eller skriftligt tillstånd.
 3. Varje uppsättning av byggplaner köpts från www.husplan.se levereras med en licens för att bygga ett enda hus. vid flera tillfällen är inte tillåtna.

 

3        Du accepterar att:

Alla planritningar, renderingar, bilder och andra publicerade material på denna webbplats tillhör sina respektive upphovsrättsinnehavare. Planen är ett förlag som skapas från betrodda hus designers och arkitekter över hela värden. Dessa anslutna designers och arkitekter har upphovsrätts sina egna verk och behåller alla rättigheter och skyldigheter för deras verk per Sveriges och internationell lagstiftning.

Vi tillåter tillgång till innehåll som är skyddat av upphovsrätt, varumärken och andra intellektuella och immateriella rättigheter (“Rättigheter”).

 • Om inte annat uttryckligen anges, användaravtalet gäller som upphovsrätt, varumärken och andra lagar som styr din användning av sådant innehåll.
 • Dessa designer skyddas enligt villkoren i Sveriges upphovsrättslagen och får inte kopieras eller reproduceras på något sätt.
 1. När du köper ett upplagt hus plan, tänk på att följande gäller för ditt köp:
 2. Köpa en uppsättning av ritningar eller konstruktionsritningar överlåter ingen äganderätt av planen till köparen. Istället köper köparen en begränsad licens att använda planen att bygga ett enda hus.
 3. De ritningar eller konstruktionsritningar får inte lånas ut eller säljas av köparen.
 4. Återge ritningar, planer eller renderingar i någon form utan tillstånd från skaparen är i strid med lagen.
 • Om du inte har köpt en Reproducerbar Plan paket och undertecknade den medföljande licens att modifiera och kopiera planen, vilket gör att du att ändra, kopiera, eller reproducera plan kan du ej reproducera den.
 • Vi tillåter användning av den plan för att bygga ett (1) hus eller ett flerfamiljshus. Du måste köpa en annan ritning eller ritningar eller betala ytterligare formgivningsavgifterna i syfte att bygga en andra bostad eller flera bostäder. Multi-användning avgifter varierar från formgivare – ring en av våra säljare för en offert.
 • Du är fri att visa och skriva ut för personligt, icke-kommersiellt bruk information du får via www.husplan.se .
 • Du får inte reproducera, distribuera, eller på annat sätt använda något material utan föregående skriftliga medgivande från innehavaren.
 • Begäran om tillstånd att reproducera, distribuera eller på annat sätt använda material som finns på våra sidor bör göras med mejl till www.husplan.se . Bördan av att avgöra om innehållet på webbplatsen är eller inte är skyddade av rättigheter ligger hos dig.
 • Du är fri att uppmuntra andra att komma åt informationen själv på webbplatsen. Vi välkomnar länkar till vår tjänst.

 

Du är fri att skapa en hyperlänk till webbplatsen så länge länken inte uppger eller antydar någon sponsring av din webbplats genom oss eller använda sig av en logotyp utan skriftligt medgivande av logotypens ägare.

 • www.husplan.se förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Därför uppmanar vi dig att se över dessa regler och villkor när du köper produkter från oss.
 • Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post eller genom att publicera meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation vara skriftlig.
 • Vi tillhandahåller denna information till dig för att hjälpa dig att göra ett klokt beslut om ditt hus och plan köp. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

 

Samtliga villkor i vår Copyright Policy införlivas här.

 

4        Ändring av planerna

Vi ger våra inköpare begränsade licensavtal. Detta innefattar rätten att ändra planen för att möta dina specifika behov och/ eller för att uppfylla kraven i din specifika statliga och lokala byggnormer, förordningar eller föreskrifter. Du godkänner att varje deländring av de inköpta plan, inte ändrar det faktum att den ursprungliga designern fortsätter att ägas av upphovsrätten.

·        Arbetets omfattning.

–         Omfattningen av anpassning tjänster är begränsad till de uppgifter som anges ovan. Designerns anpassning services slutar när den godkänts och teckningar har blivit fysiskt eller elektroniskt levereras till klienten.

–         Ritningar eller revideringar begärts efter sista leveransdag betraktas som tilläggstjänster.

–         Alla eventuella ändring av planer som krävs av den lokala byggavdelning och eller koder ingår inte som en del av anpassningstjänster och om detta föreskrivs faktureras det som tilläggstjänster.

–         Arkitektoniska och eller tekniska tjänster för att göra ändringar för överensstämmelse med lokala byggnormer kommer att debiteras som tilläggstjänster.

Ytterligare egna ändringar som begärts av klienten som inte ingick i den ursprungliga anpassning begäran eller online anpassade förändringar anses tilläggstjänster.. Betalning sker vid köptillfället för anpassning services, om inte annat avtalats skriftligen.

·        Betalning av Designer och måste betalas enligt detta avtal skall löpa med ränta från trettio (30) dagar efter fakturadatum på 2,5 % per månad.

 

5        Tilläggstjänster. 

Ytterligare tjänster som begärs kan ges för en fast avgift eller på timbasis plus återbetalningsbara utgifter. Kostnader räknas 600 SEK + moms per timme. Totala timkostnader faktureras efter godkännande av inköpare per post eller elektronisk.

Varje beställning eller inköp av ändringar, special design eller andra tjänster får klienten ett kostnadsförslag. Slut priset kommer att meddelas till klienten efter färdigställande av beställning. Klienten kommer att betala 50 % av den summa som uppskattas och kommit överens med klienten.

–         Ordern kan sägas upp av endera parten genom ett skriftligt meddelande. Köparen har rätt att begära full återbetalning inom 14 dagar efter köpet

–         Om orden sägs upp av klienten efter 14 dagar, kommer ingen återbetalning göras av Designer.

–         Om order sägs upp av designer får klienten en partiell återbetalning om det bedömts lämpligt av Designer.

–         Om en partiell återbetalning har bedömts lämpligt av Designer, kommer det specifika belopp bestämmas från fall till fall. Partiell återbetalning till Kunden innefattar inte någon ersättning för originalritningar som köpts från Designer. Detta avtal täcker inte originalritningar som grund för egna ändringar. Ingen återbetalning kommer att utfärdas för originalritningar.

Designern ska kompenseras för alla tjänster och kostnader innan mottagandet av skriftlig uppsägning från klienten. Om projektet återupptas, efter att ha avslutats för mer än en (1) månad bör Designer komma överens om att återuppta tjänsten då finns en ny aktiveringsavgift på 20 % av den ursprungliga anpassade ändrings avgift. I händelse där Designer inte får den överenskomna ersättningen vid förfall, kan Designer avbryta tjänster utan avtalsbrott efter att ha gett kunden skriftligt meddelande via post eller elektronisk meddelande.

Kunden ansvarar och tillhandahåller fullständig information om anpassade ändringar och eventuella ytterligare uppgifter som krävs av Designer. Kunden skall avge godkännanden och beslut snabbt och de behövs för att ordna utveckling av Designer tjänster och i linje med schemat.

– If a partial refund has been deemed appropriate by the Designer, the specific amount will be determined case by case. Partial refund to the Customer does not include any compensation for the original drawings purchased from the Designer. This agreement does not cover the original drawings as the basis for their own modifications. No refunds will be issued for the original drawings.

 

 

 

6        Undantag

1.       Planerna du köper har inte ett arkitektoniskt eller ingenjörs signatur eller stämpel. Dessutom kan planerna ändras för att följa lokala krav. www.husplan.se tillåter dig att konsultera en lokal licensierad arkitekt eller ingenjör som du väljer innan du börjar bygga, detta så du följer alla lokala byggnormer, zonindelning krav och andra tillämpliga lagar, förordningar och krav med egen bekostnad. Många byggnadsnämnder kräver en arkitekt eller ingenjör att underteckna och stämpla planerna. Du måste kontakta de lokala myndigheterna för att ta reda på de lokala kraven för byggnaden.

2.       Alla planer är utformade för att möta byggnormer som gäller vid den tid och plats de drogs. Men på grund av de stora skillnaderna i geografi och klimat i hela Sverige, Norge, Finland och Danmark, har varje land, landsting och kommun egna byggnormer, zonindelning krav, förordningar, och byggnadsbestämmelser. På grund av skillnaderna i dessa koder kan planerna köpta behöva modifieras för att uppfylla lokala byggnadskrav. www.husplan.se tillåter dig att använda alla lokala byggnormer, förordningar, föreskrifter och krav, bland annat tillstånd och inspektioner vid tidpunkten för och under byggtiden ritningar. Observera, att de lokala regler, förordningar, föreskrifter, grundkrav och utformningen av elektriska, mekaniska och VVS-system kan också kräva ändringar andra detaljer i planerna.

3.       Alla www.husplan.se planer ger en generell layout, design uppsåt och koncept för din byggmästare att bygga huset. Planerna omfattar inte alla detaljer som kan krävas av din specifika byggare. Du samtycker till att meddela din arkitekt, ingenjör och byggmästare att planerna inte är komplett i varje detalj, och kan kräva ytterligare ritningar eller detaljer för att bygga huset.

 

4.       Fundament planen och tillhörande detaljer är anordnade som en grundläggande guide för en typisk grundläggningssystem. Detta är emellertid typiskt grundläggningssystem inte Plats specifik. Du samtycker till att ha en lokal arkitekt eller licensierad ingenjör översyn dessa planer och ge en platsspecifik utformning av fundamentet, om det behövs. Du är ansvarig för att erhålla alla nödvändiga jord undersökningar för att fastställa den lämpliga grunden system för webbplatsen och förmedla denna information till din arkitekt, ingenjör eller byggare.

5.       Planerna kan innehålla vissa schematiska el, VVS, värme eller luftkonditionering ritningar, som hämtats till den ursprungliga designen och tätort. På grund av det stora utbudet av lokala regler och klimatförhållanden kan de schematiska ritningarna av dessa element kanske inte uppfylla de byggnormer i din ort. Du samtycker till att ha en lokal elingenjör, maskiningenjör eller din byggare ger ritningar av dessa komponenter som kan krävas för tillstånd och konstruktion i din ort.

6.       Planerna kan innehålla referenser till material och tillverkare, men dessa referenser representerar inte ett godkännande eller rekommendation från Designer eller www.husplan.se . Du och din byggare har ansvaret för det slutgiltiga valet och installation av alla material som används i projektet, inklusive, men inte begränsat till, korrekt installation av material, spikning, limning, tätning, isolering, blinkande, takläggning, väderbeständighet och många andra små föremål och uppgifter som inte nödvändigtvis anges på planerna, och över vilken varken Designer eller www.husplan.se har någon kontroll eller ansvar. Observera att variationer i standardstorlekar för fönster och dörr märken och typer och användning av olika material och tjocklekar kan byta information.

 

7        Din Byggmästarens ansvar

Följande är din byggmästare och ditt ansvar och som du samtycker www.husplan.se inte har något ansvar över:

·        Det är ditt ansvar att skaffa en godkänd kontrollansvarig för att kontrellera att hela byggprocessen blir enligt PBL, och skaffa en slut besiktningsman att kontrollera att all arbete som utfärdades av byggmästare var korrekt gjord.

·        Det åligger din byggare för att säkerställa att allt arbete sker i enlighet med den senaste upplagan av alla tillämpliga nationella, statliga, lokala byggnormer och bygg Industri Standards.

·        Det är du och din byggares ansvar att erhålla erforderliga tillstånd och de nödvändiga inspektionerna från lokala myndigheter.

·        Det åligger din byggare att kontrollera planerna före bygg att kontrollera alla mått och detaljer om totala noggrannheten är lämplig för de lokala förhållandena.

·        Det åligger din byggare att arbeta med dig på de beslut om det slutgiltiga valet av material såsom murverk, golvbjälkar, virke, konstruktionselement, byggpaneler, tak, etc., som alla kan skapa variationer i dimension och detaljer . Till exempel, om vanliga timmerbjälkar används i stället för konstruerade golvbjälkar skulle golv till golv mått variera från planerna och kräver reviderade trappa dimension och inramning.

·        Det är din byggare ansvar att tillhandahålla standardiserade konstruktionsdetaljer och metoder som kommer att resultera i en strukturellt sund och väder färdig produkt. Din byggare ansvarar för all konstruktion som innebär, metoder, sekvensering, tekniker och säkerhet på arbetsplatsen för byggnadsarbetare och tredje parti.

·        Det åligger din byggare för att säkerställa att alla tillverkade varor, material och utrustning används, installeras, anslutas, uppföras, används, rengöras, justerat, drivs och kondition enligt anvisningar från tillverkarna. Din byggare måste följa alla instruktioner för att upprätthålla och bevara alla uttryckta eller underförstådda garantier och garantier. Det åligger byggmästaren för att säkerställa att allt material, utrustning och komponenter är nya och av god kvalitet.