VÅRA TJÄNSTER

House engineering AB har stor erfarenhet av att ge råd till Bygglov, planritning, konstruktion ritning och tillhandahålla bygglovsprocess enligt byggnormen samtidigt som vi underlättar effektiva framsteg i vår utveckling. Från en oberoende, informerad position och tillhandahåller med kommunens Lantmäteritjänster som erbjuds på House engineering AB opartisk vägledning och stöd till byggbranschen i hela Västra Götaland. Detta gör det möjligt för våra kunder att förstå och uppfylla sina skyldigheter att följa regelverket i enlighet med deras ämnesutveckling.

Genom att tillämpa vår grundliga förståelse av prestandakraven i Boverkets regel kod Boverkets, tillsammans med en innovativ tillämpning och praktisk kunskap om kommersiella och bostadskrav, strävar vi efter att identifiera, bedöma och tillämpa bästa praxis-strategier för att uppnå ett resultat som passar behoven. av våra kunder, inklusive fastighetsägare, förvaltare, utvecklare och slutanvändare.

Latest News