Arkitektonisk design

House engineering AB kan tillhandahålla ett heltäckande utbud av arkitektoniska designtjänster, lämpliga för alla villaprojekt oavsett storlek.

En kort sammanfattning av de designtjänster som finns tillgängliga;

 • Inledande kundkonsultation och överenskommelser om projektbeskrivning.
 • Platsbedömningar, genomförbarhets- och skissförslag.
 • Samråd före ansökan med lokala myndigheter och lagstadgade.
 • Representera kunder på utvecklingskontrollmöten.
 • Ansökningar om översikt, fullständigt och listat byggnadstillstånd.
 • Framställning av fullständigt detaljerade arbetsritningar och byggnadsproduktionsinformation.
 • Inlämning av byggregleringsansökningar till lokala myndigheter eller godkända inspektörer.
 • Specifikation och tidsplan för arbetsskrivning och inhämtning av konkurrenskraftiga bygganbud.
 • Administrationstjänster efter kontrakt.
 • Visualisering – AutoCAD, Revit2010.
 • Tillhandahållande av de senaste elektroniskt tillgängliga 2D designerna.
 • Rekommendera lämpliga lokala entreprenörer på begäran.

Ytterligare tjänster tillgängliga efter överenskommelse.

På House engineering AB ser vi varje projekt på sin egen meriter för att bestämma och ge råd om den bästa designstrategin att ta.

Designen kommer att utvecklas i form av 2D-ritning, som visar avancerad datorteknik som krävs för uppgiften.

Kunder är välkomna att se vår portfölj av arbeten för att få uppskattning av hur deras projekt kommer att utvecklas och presenteras.