Kontrollansvarig

På House engineering AB har vi stor erfarenhet av att arbeta med bygglovsreglerna. Med många års arbete som bygglovssamordnare och kontrollansvarig, vilket gör det möjligt för oss att hjälpa till med alla typ av byggnadskontrollärenden för att säkerställa att alla projekt alltid utformas för att uppfylla alla krav i bygglovsreglerna.

”Majoriteten av byggprojekt måste följa byggreglerna, som i sin tur säkerställer människors hälsa och säkerhet i och runt alla typer av byggnader, energihushållning, tillgänglighet och anläggningar för byggnader och många andra specialistområden.

Byggreglerna säkerställer att byggnader är beboeliga, säkra, torra och varma när du bygger eller gör ändringar i din fastighet och sätter standarden för design och konstruktion av byggnader.

Efterlevnad av byggreglerna är ett lagkrav och därefter ett av de viktigaste stegen i ditt projekt.”

Kontrollansvarig viktigaste uppgift är att kontrollera dem gällande byggreglerna uppföljas

På House engineering har stor erfarenhet av rådgivning inom bygglov. Som nämnts har vi lång erfarenhet som bygglovssamordnare och godkända kontrollansvarig när vi förbereder och skickar in bygglovsansökningar, och vi upprätthåller positiva kommunikationslinjer genomgående för att säkerställa att projekten löper smidigt och är helt certifierade för efterlevnad vid slutförande.

Vi är stolta över att tillhandahålla en lyhörd och kostnadseffektiv tjänst, vilket innebär att vi kan ge tidiga råd till våra kunder, innan vi planerar ansökan. Redan innan bygglov har beviljats har vi möjlighet att närvara vid projekteringsteams möten för att ge råd och delta i ytterligare möten för att hjälpa teamet fram till bygget på plats. Vi kommer att utarbeta alla nödvändiga planer och byggspecifikationer som krävs för att lämna in bygglov.

House engineering AB utarbetar och lämnar in egna bygglovsansökningar som en del av standardpaketet/-erna. Dessutom tillhandahåller vi också en mängd skräddarsydda specialistrådgivningar och konsulttjänster för att stödja våra kunder och säkerställa att alla designprojekt uppvisar full överensstämmelse med bestämmelser om bygglov;

  • Rådgivning – muntligt eller alternativt med platsbesök och inspektion(er)
  • Planritning
  • Konstruktion ritning
  • Konsulttjänst inför ansökan
  • Tekniska detaljer och specifikationer
  • Komplettering av ansökningshandlingar och inlämningar
  • Samordnings-/kontaktspecialisttjänster med tredje part

 

Genom att kombinera tjänsten som kontrollansvarig med det bredare utbudet av efterlevnadskonsulttjänster ger House engineering AB en helhetssyn på regelefterlevnad och riskhantering. Vår portfölj av arbeten korsar alla sektorer av den byggda miljön från småskaligt hushållsarbete till högteknisk kommersiell utveckling. Vi har erfarenhet av alla typer av projekt och byggtekniker och välkomnar innovativa lösningar.

House engineering AB kan även erbjuda olika andra specialisttjänster som är relevanta för regelverket såsom brandskyddsdokumentation, tillgänglighets, energibalansbreäkning, U-värdeberäkningar och etc.

Ytterligare information finns tillgänglig på begäran.

House engineering AB är måna om att ge en snabb och pålitlig service och svara på frågor med din ansökan snabbt. Oavsett om du behöver råd inför ansökan för att få ditt projekt snabbt godkänt eller någon av våra rådgivare i ditt designteam här på House engineering AB, är vi säkra på att vi kommer att kunna stötta dig genom din utveckling.