Planeringskonsult

 

På House engineering AB kan vi tillhandahålla ett brett utbud av specialistplaneringstjänster, erfarenhet och expertis för att säkerställa att alla projekt presenteras som kvalitets-, bevis- och policykompatibla bidrag.

Inlämning av planansökningar

 

  • Bostäder (nya bostäder, ändrad användning, byggnader på landsbygden/ladugårdar etc.)
  • Husägarutveckling (tillbyggnad / uthus / annex).
  • Detaljhandel /Industri/Kommersiell/Fritid/Turism.
  • Ändring av användningsapplikationer.
  • Annons (samtyckesansökningar).
  • Intyg om laglig användning och utveckling.
  • Tillstånd för byggnads- och naturvårdsområde.
  • Ansökningar för förhandsbesked om tillåten exploatering och förtydligande av tillåten byggrätt.

Inlämnande av planöverklaganden

  • Konsultation för att fastställa möjligheterna att lyckas med ett överklagande.
  • Planbesvär över avslag på bygglov och verkställighetsbesked.
  • Representation vid, utfrågningar, offentliga utredningar och inropsansökningar.

Strategiska platsbedömningar och utvärderingar

  • Råd och vägledning om utvecklingspotentialen för byggnader och markskiften.
  • Inlämning av planeringsbedömningar till rådet för informella yttranden.
  • Bostäder och prisvärda bostäder.

Projekt

Vår erfarenhet får vi från att ha arbetat med en rad projekt av varierande storlek, inklusive bostäder, kommersiella, utbildnings-, sport- och fritids- och omsorgsboenden.