Planeringskonsult

 

På House engineering AB kan vi tillhandahålla ett brett utbud av specialistplaneringstjänster, erfarenhet och expertis för att säkerställa att alla projekt presenteras som kvalitets-, bevis- och policykompatibla bidrag.

Inlämning av planansökningar

 

 • Bostäder (nya bostäder, ändrad användning, byggnader på landsbygden/ladugårdar etc.)
 • Husägarutveckling (tillbyggnad / uthus / annex).
 • Detaljhandel /Industri/Kommersiell/Fritid/Turism.
 • Ändring av användningsapplikationer.
 • Annons (samtyckesansökningar).
 • Intyg om laglig användning och utveckling.
 • Tillstånd för byggnads- och naturvårdsområde.
 • Ansökningar för förhandsbesked om tillåten exploatering och förtydligande av tillåten byggrätt.

Inlämnande av planöverklaganden

 • Konsultation för att fastställa möjligheterna att lyckas med ett överklagande.
 • Planbesvär över avslag på bygglov och verkställighetsbesked.
 • Representation vid, utfrågningar, offentliga utredningar och inropsansökningar.

Strategiska platsbedömningar och utvärderingar

 • Råd och vägledning om utvecklingspotentialen för byggnader och markskiften.
 • Inlämning av planeringsbedömningar till rådet för informella yttranden.
 • Bostäder och prisvärda bostäder.

Projekt

Vår erfarenhet får vi från att ha arbetat med en rad projekt av varierande storlek, inklusive bostäder, kommersiella, utbildnings-, sport- och fritids- och omsorgsboenden.